/>

מרגלית 'פניני נפלאות התודה'

מה היא תכלית החיים?

תכלית החיים להודות להשם, אם אדם חי ולא מודה לה' – חייו אינם חיים! 

מרגלית 'פניני נפלאות התודה' תתן לכם כלים לחיים של תודה!

עם תיקון הכללי וברכת המזון!

5.00

לחצו והצטרפו
1
הצטרפו לחיזוק היומי
הצטרפו לחיזוק היומי של הרב ארוש
ביקרתי באתר אמרתי תודה ונושעתי וגם אני רוצה להצטרף לחיזוק היומי של הרב ארוש