/>

אהבת ישראל במסירות נפש - הרב שלום ארוש

חדש חדש חדש! המרגלית החדשה של הרב שלום ארוש! אהבת ישראל אמיתית באה מתוך תפילה, כדי לחזק את הקשר שלך עם עם ישראל- תתפלל! אומר הרמח"ל במסילת ישרים: "כי אין הקב"ה אוהב- אלא למי שאוהב את ישראל.." כדברי רבי דוד אבוחצירא שליט"א: שמה של החוברת בר"ת: אם יהיה נדחיך בקצה השמים משם יקבצך…" גם כשעמ"י הכי בקצה- משם יקבצך- משם תבוא הגאולה!!!" כולל תפילות מיוחדות ותיקון הכללי! במחיר עלות לזיכוי הרבים!

5.00

לחצו והצטרפו
1
הצטרפו לחיזוק היומי
הצטרפו לחיזוק היומי של הרב ארוש
ביקרתי באתר אמרתי תודה ונושעתי וגם אני רוצה להצטרף לחיזוק היומי של הרב ארוש